با ورود جنرال دوستم به مزار موافقت شد
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

هزاره غره نشوید!

- افغان پی پر

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

مشاور در امور برچی؟!

- افغان پی پر

تونل کنی زیر ارگ!

- افغان پی پر

افغان پی پر
پنج‌شنبه 21 سرطان 1397

با ورود جنرال دوستم به مزار موافقت شد

هزاره غره نشوید!

- افغان پی پر
هشتگ:   

ورود

 | 

جنرال

 | 

دوستم

 | 

مزار

 | 

موافقت

 |