تا دوماه دیگر حکومت موقت تشکیل می شود
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

هزاره غره نشوید!

- افغان پی پر

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

مشاور در امور برچی؟!

- افغان پی پر

تونل کنی زیر ارگ!

- افغان پی پر

افغان پی پر
پنج‌شنبه 21 سرطان 1397

تا دوماه دیگر حکومت موقت تشکیل می شود

هزاره غره نشوید!

- افغان پی پر
هشتگ:   

دوماه

 | 

دیگر

 | 

حکومت

 | 

موقت

 | 

تشکیل

 | 

شود

 |