معترضان بازداشت قیصاری دفترهای کمیسیون انتخابات در۴ولایت را بستند
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

هزاره غره نشوید!

- افغان پی پر

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

مشاور در امور برچی؟!

- افغان پی پر

تونل کنی زیر ارگ!

- افغان پی پر

افغان ایرکا
پنج‌شنبه 21 سرطان 1397

معترضان بازداشت قیصاری دفترهای کمیسیون انتخابات در۴ولایت را بستند

تظاهرات های هواداران جنرال دوستم در ولایت های شمال و شمال شرق کشور در واکنش به بازداشت نظام الدین قیصاری، وارد دهمین روز شدند.

ولایت های فاریاب، جوزجان، سرپل، تخار، سمنگان، کندز، نیمروز و هرات روز پنج شنبه (۲۱سرطان) گواۀ این تظاهرات بودند.

معترضان، افزون بر بستن دفترهای ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در فاریاب، تخار، جوزجان و سرپل به تازه گی بندر حیرتان و شیرخان بندر را نیز بستند.

این در حالی است که پیش از این، این معترضان، بندر آقینه را نیز بسته اند.

این معترضان هشدار می دهند تا زمانی که خواست های آنان رسیده گی نشود، به اعتراض های شان ادامه می دهند و نیز انتخابات را تحریم خواهند کرد.

خواست اصلی آنان، آزادی نظام الدین قیصاری که هفتۀ پیش از سوی نیروهای ارتش بازداشت شد و برگشت جنرال دوستم، معاون نخست رییس جمهور به کشور استند.

بشیراحمد ته ینج، سخن گوی حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان در این باره می گوید: تاکنون بنادر تجارتی آقینه، شیرخان بندر و بندر حیرتان مسدود شده اند و همچنان دفاتر کمیسیون انتخابات در سرپل، فاریاب، جوزجان و تخار مسدود شده است. در فاز دوم اعتراض ها ما بیشتر روی منابع عایداتی حکومت مختل کردن و کار حکومت در اطراف و در ولایت ها استیم.

پهلوان اسلام، عضو جنبش

خبر در سایت اصلی


هزاره غره نشوید!

- افغان پی پر
هشتگ:   

معترضان

 | 

بازداشت

 | 

قیصاری

 | 

دفترهای

 | 

کمیسیون

 |