تنها مسیر پیشرو، روند سیاسی است
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

هزاره غره نشوید!

- افغان پی پر

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

مشاور در امور برچی؟!

- افغان پی پر

تونل کنی زیر ارگ!

- افغان پی پر

صدای افغان
پنج‌شنبه 21 سرطان 1397

تنها مسیر پیشرو، روند سیاسی است

رئیس جمهور غنی گفت: امروز بررسی شما برای تمدید حمایت‌تان از افغانستان تا سال 2024 به ما توانایی می‌بخشد که به منظور دست یافتن به خودکفایی تلاش کنیم، طالبان را به این متقاعد سازیم که تنها مسیر پیشرو، روند سیاسی است و همچنان بازیگران منطقه‌یی را نسبت به مزایای همکاری تشویق کنیم.

خبر در سایت اصلی


هزاره غره نشوید!

- افغان پی پر
هشتگ:   

تنها

 | 

مسیر

 | 

پیشرو

 | 

روند

 | 

سیاسی

 | 

است

 |