زمان انتشار : ۲۶ اسد ,۱۳۹۶ | ساعت : ۱۰:۳۴ | کد خبر : 219342 | چاپ

مایکل میلبن: اتحادیه اروپا در کنار حکومت افغانستان باقی خواهد ماند

شفقناافغانستان-جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در ارگ دایر گردید.

به گزارش شفقناافغانستان،در این جلسه در رابطه به سرنوشت ادارۀ عالی مبارزه با فساد اداری، پیشنهاد ایجاد کارگروه متشکل از نمایندگان تخنیکی ادارات و متخصصین به منظور تدوین کود ملی زمین و ایجاد سیستم جدید جمع آوری محصول وثایق و محصول فیصله های محاکم، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

 فرید حمیدی لوی څارنوال کشور در رابطه به جایگاه ادارۀ عالی مبارزه با فساد اداری صحبت کرده گفت که ادارات موازی در برخی موارد در اجراات، دچار تناقض می شوند. از این لحاظ خوب است که هدف نهادها واضح باشد و از تکرار کارها، جلوگیری صورت گیرد تا تنازع در صلاحیت ها به وجود نیاید.

حمیدی افزود که ادارۀ عالی مبارزه با فساد اداری در بخش ثبت دارایی ها اقدامات خوبی را انجام داده، ولی ثبت دارایی‌ها کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. وی با تاکید گفت که باید هدف نهادها واضح گردیده و از تداخل وظیفوی جلوگیری شود.

احمد نادر نادری رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی گفت که ادارات ما، در بخش مبارزه با فساد از حالت پراگنده بیرون شوند و به صورت منسجم و هماهنگ کار کنند.

وی افزود: در صورتی که ادارۀ مبارزه با فساد اداری به کار خود ادامه دهد، بهتر است تا روی وقایه و جلوگیری از فساد تمرکز نماید و موضوعات جرمی، کشفی و تحقیقی  به نهاد دیگر که در این خصوص مسئولیت دارد، سپرده شود.

سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه گفت که نبود قانون تشکیلات اساسی دولت یک نقیصه است، چون قوانین فرعی بر مبنای قانون تشکیلات اساسی شکل می گیرد.

 سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور گفت که باید در رابطه به سرنوشت این اداره یک تصمیم نهایی گرفته شود. وی افزود  که ساختار موازی، خود مانع پیشرفت است.

معاون دوم رئیس جمهور گفت که کارهای ادارۀ مبارزه با فساد اداری تفکیک گردد، بعضی از کارها عملاً توسط سایر نهادها انجام می شود. وی افزود: به هر اندازۀ که در کارها شفافیت وجود داشته باشد، خودش مبارزه با فساد است.

دانش خاطرنشان‌کرد که کشف، تحقیق و فیصله مربوط به نهادهای عدلی است و ثبت دارایی ها هم یکی از کارهای مهم می باشد، اما سوال این است که آیا ضرورت به یک ادارۀ موازی می باشد و یا خیر.

وی افزود که ثبت دارایی به یک دفتر مستقل واگذار شود و یک معاونیت مبارزه با فساد در مرکز عدلی و قضایی زیر نظر لوی څارنوالی به وجود آید.

سید حسین فخری رئیس ادارۀ عالی نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری  گفت که در این اداره کارهای زیادی انجام شده است و ثبت دارایی ها یکی از دستآوردهای خوب آن می باشد.

وی افزود: چون فساد در کشور گسترده است، بناً ضرورت به ادارات متعدد بخاطر مبارزه با این پدیده است.

فخری گفت: خوب است که سرنوشت ادارۀ ما تعین شود و از لحاظ صلاحیت و وظایف، هر تصمیمی که اتخاذ گردد، ما در مطابقت به آن عمل خواهیم کرد.

رئیس جمهور غنی از کارکردهای آقای فخری ستایش کرد و تشکری نمود که در این مدت تحقیقات منسجم را انجام داده است. وی همچنان تاکید کرد که ادارات موازی، کار ادارات اصلی را انجام داده نمی تواند، به همین دلیل ادارات موازی باید از بین بروند.

رئیس جمهور گفت که معاونیت مبارزه با فساد اداری در لوی څارنوالی ایجاد شود، تا امور را تعقیب نماید.

محمد اشرف غنی تاکید کرد که ثبت دارایی ها به منظور شفافیت اهمیت دارد و هر کس که در ادارات دولتی استخدام می شود، باید دارایی هایش ثبت شده باشد. وی افزود که ما زمینه دسترسی مردم بخاطر کسب اطلاعات از دارایی ها را فراهم کنیم، تا مردم قضاوت در رابطه به دارایی های شخصیت ها داشته باشند.

سپس پیشنهاد ایجاد کارگروه متشکل از نمایندگان تخنیکی ادارات و متخصصین به منظور تدوین کود ملی زمین از سوی جواد پیکار رئیس ادارۀ مستقل اراضی ارائه گردید.

وی با اشاره بر اینکه هدف اصلی کارگروه، ایجاد یک زیربنایی حقوقی برای زمین داری عصری است، خواستارایجاد این گروه کاری تحت ریاست اداره مستقل اراضی متشکل از تیم حقوقی و تخنیکی این اداره و نهاد های مربوطه، تدارک بودجه انکشافی به منظور پیش برد فعالیت های سکرتریت کارگروه و استخدام متخصصین ملی و بین المللی گردید.

 سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور در این خصوص گفت که پالیسی زمین قبلاً تائید شده است و پیشنهاد کود اراضی یک گام مهم است که باید تائید شود. وی افزود که یک زمان مشخص برای طرزالعمل و بودجه مشخص گردد.

رئیس جمهور غنی در این رابطه گفت که زمین یکی از عمده ترین علل فساد بوده و طی سال های گذشته زمین های زیاد دولتی غصب شده است و ما در صدد برگرداندن آن به دولت هستیم.

وی افزود که مصئونیت جایدادها بسیار مهم است و پالیسی زمین یکی از موثرترین کارهای حکومت بوده که باید تطبیق شود. وی پیشنهاد رئیس این اداره را در خصوص ایجاد کارگروه متشکل از نمایندگان تخنیکی ادارات و متخصصین به منظور تدوین کود ملی زمین، منظور کرد.

 شعیب تیموری معاون انسجام ریاست عمومی اداره امور در رابطه به ایجاد سیستم جدید جمع آوری محصول وثایق و محصول فیصله های محاکم صحبت کرده گفت که وزارت مالیه، ستره محکمه و دافغانستان بانک روی طرزالعمل جمع آوری محصول وثایق و محصول فیصله های محاکم کار کرده و ما می خواهیم عواید به شکل جدی جمع آوری شود و از تعرفه های کاغذی که سبب حیف و میل شدن عواید می گردد، جلوگیری شود.

وی گفت که یک کمیته زیر نظر استاد دانش با نهادهای مربوطه ایجاد گردد، تا روی جمع آوری محصول وثایق و محصول فیصله های محاکم بحث صورت گیرد.

رئیس جمهور غنی در این رابطه گفت که ما باید طی چهار سال آینده، یک اسناد واضح در رابطه به جمع آوری عواید داشته باشیم و سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی که جدیداً تعین شده است، بخش زیاد سیستم ها را الکترونیکی ساخته که در جمع آوری عواید کمک خواهد کرد.

درپایان جلسه، مایکل ‌میلبن نمایندۀ خاص اتحادیۀ اروپا برای افغانستان که زمان ماموریت اش در افغانستان به اتمام رسیده است، از رئیس جمهور بخاطر فرصتی که به مسئولین دفتر اتحادیه اروپا در افغانستان جهت اشتراک در جلسۀ شورای عالی مبارزه با فساد اداری و دیگر جلسات داده است، تشکری کرده گفت که تحت رهبری شما، کارهای مهمی انجام شده است. وی افزود که اتحادیه اروپا در کنار حکومت افغانستان باقی خواهد ماند.

رئیس جمهور  از همکاری های اتحادیه اروپا با افغانستان تشکری کرده، گفت که شما همکار مهم ما در کنفرانس بروکسل و کنفرانس سالانۀ اتحادیه اروپا بودید. وی برای مایکل میلبن در وظایف آینده، آرزوی موفقیت نمود.

انتهای پیام

af.shafaqna.com

شفقنا در شبکه های اجتماعی: توییتر | فیسبوک | تلگرام