زمان انتشار : ۱۴ سنبله ,۱۳۹۶ | ساعت : ۱۶:۰۳ | کد خبر : 222841 | چاپ

معرفی رئیس جدید سارنوالی استیناف زون جنوب کابل

شفقناافغانستان-نجیب الله عزیزی به عنوان رئیس سارنوالی استیناف زون جنوب کابل معرفی شد.

به گزارش شفقناافغانستان،  عزیزی از سوی “وحیدالدین” ارغون معاون دادستان کشور در امور مالی و اداری  معرفی شد،پیش از این “عبدالمعروف ذاکر” مسئولیت ریاست سارنوالی زون جنوب کابل را برعهده داشت.

وحیدالدین گفت: تغییر و تبدیل در این نهاد قضایی به خاطر بهبود روند کار و بر اصل شایستگی، ظرفیت و تقوا انجام می شود.

وی افزود: دادستانی کل کشور به عنوان بخشی از دستگاه عدلی و قضایی، نقش مهمی در تأمین عدالت، حاکمیت قانون و مبارزه با فساد در کشور بازی می کند که سارنوالان در خط نخست این مبارزه قرار دارند.

وی بیان داشت: برخورد سارنوالان با مراجعین و متهمان نیز باید تغییر کند و کرامت انسانی متهمان به صورت جدی در نظر گرفته شود.

وی تصریح کرد: ترس مردم از دادستانی کل کشور به عنوان یک نهاد تطبیق و تحمیل کنندۀ مجازات برداشته شده و این اداره به حیث یک نهاد تأمین کنندۀ عدالت میان شهروندان کشور جایگاه اصلی خود را پیدا کند.

ارغون به این باور است که انجام کار ها به شکل قانونی می توان اعتماد مردم نسبت به دادستانی کل کشور را افزایش دهد.

ویتاکید کرد: “دسترسی به عدالت به گونۀ اساسی زمانی ممکن است که هماهنگی قوی میان دستگاه عدلی و قضایی کشور وجود داشته باشد.”

نجیب الله عزیزی رئیس جدید سارنوالی استیناف زون جنوب کابل، ضمن اینکه خواهان همکاری جدی کارکنان این ریاست شد از تصمیم رهبری دادستانی کل کشور به خاطر تغییر و تبدیل افراد در بست های مختلف ابراز رضایت کرد و افزود که تغییر و تبدیل در هر اداره یک اصل است.

وی بیان داشت: اجراآت غیر قانونی را تحمل نخواهد کرد و باید مبارزه با فساد اداری را یک مسوولیت و جمعی و فردی فکر کرده و آن را جدی بگیرید.

انتهای پیام

af.shafaqna.com

شفقنا در شبکه های اجتماعی: توییتر | فیسبوک | تلگرام