دیکتاتور‌ دیکتاتور است، منور و نامنور ندارد
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

مشاور در امور برچی؟!

- افغان پی پر

افغان پی پر
چهارشنبه 21 سنبله 1397

دیکتاتور‌ دیکتاتور است، منور و نامنور ندارد

هشتگ:   

دیکتاتور‌

 | 

دیکتاتور

 | 

است

 | 

منور

 | 

نامنور

 | 

ندارد

 |