بیست پناهجوی رد شده از آلمان به کابل رسیدند
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

مشاور در امور برچی؟!

- افغان پی پر

افغان پی پر
چهارشنبه 21 سنبله 1397

بیست پناهجوی رد شده از آلمان به کابل رسیدند

هشتگ:   

بیست

 | 

پناهجوی

 | 

شده

 | 

آلمان

 | 

کابل

 | 

رسیدند

 |