پارلمان ۲۰ درصدی
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

محمداشرف غنی عازم هند شد

- خبرگزاری جمهور

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

صدای افغان
پنج‌شنبه 22 سنبله 1397

پارلمان ۲۰ درصدی

حضور ۲۰ درصدی نمایندگان در جلسات روزانه نشان می دهد که این یک پارلمان ۲۰ درصدی است که تنها از ۲۰ درصد حاکم، نمایندگی می کند و ۸۰ درصد مردم افغانستان در آن هیچ سهمی ندارند. از جانب دیگر، در برخورد با موضوع حضور یا عدم حضور نمایندگان بدون توجه به وضعیت حاد و حساس سیاسی و امنیتی کشور در حال حاضر، نباید مانند خود نمایندگان مجلس، احساساتی عمل کرد. برای این مهم، باید به یاد بیاوریم که آنها حتی اگر حضور هم می یافتند و یا حتی به فرض اینکه اساسا به دلیل وضعیت بحرانی کشور، در یک اقدام فوق العاده ملی، تعطیلات تابستانی و زمستانی خود را هم قربانی رسیدگی به بحران های جاری در کشور می کردند، چه کار خارق العاده ای می توانستند انجام دهند؟

خبر در سایت اصلی


محمداشرف غنی عازم هند شد

- خبرگزاری جمهور

وحدت ملی در امر ملی

- افغان پی پر
هشتگ:   

پارلمان

 | 

درصدی

 |