زمان انتشار : ۱ عقرب ,۱۳۹۵ | ساعت : ۲۲:۳۶ | کد خبر : 162761 | چاپ

نماینده ویژه آلمان: مهاجران غیر واجد شرایط به افغانستان بر می گردند

سبین سپارواسر، نماینده ویژه آلمان برای افغانستان و پاکستان گفته است کشورش آنعده از پناه جویان افغان را که واجد شرایط پناهندگی شناخته نشوند دوباره به کشورشان خواهد فرستاد.
به گزارش شفقناافغانستان؛ خانم سپاروارسر در این رابطه چنین اظهار داشت:” ما هر پرونده را به گونۀ جداگانه بررسی می کنیم، اما در آخر کار شمار زیادی از کسانی که به آلمان رسیده اند باید به کشور شان باز گردند. برای سرعت بخشیدن به این روند، ما تفاهمنامه ای را با افغانستان امضا کرده ایم که در بخش همکاری های ما بسیار مهم است”
از سوی دیگر وزارت مهاجران و عود کننده گان می گوید که بربنیاد اعلامیه مشترک میان حکومت افغانستان و آلمان برای آن پناه جویانی که درخواست پناهنده گی شان پذیرفته نمی شود، تا سه سال مهلت داده می شود تا به گونه داوطلب به کشور برگردند، در غیر آن از سوی آلمان اخراج خواهند شد.
محمد سالم یکی از هزاران پناه جوی افغان است که سال پار همه دار و ندارش را به فروش رسانید تا خودش را قاچاقی به آلمان برساند.
این جوان پس از آن که تلاش هایش برای پذیرفته شدن درخواست پناهنده گی در آلمان جایی را نگرفت، به کشور برگشت.
محمد سالم سفازاده برگشت کننده گفته است:”نزد خود فکر می کردم که وقتی اروپا بروم چه خواهد شدم؟ اما حالا فکر می کنم که اگر اروپا نمی رفتم،چیزهای را که در راه اروپا رفتن از دست دادم،بیشتر می شدند و اکنون زنده گی خوبی می داشتم اما حالا کاری را که انجام داده ام اگر پشیمانی هم بکشم فایده یی ندارد.”
وزارت امور مهاجران و عودت کننده گان می گوید که دولت آلمان آن پناه جویانی را که درخواست پناهنده گی شان رد شده اند، تا سه سال مهلت می دهد که به گونه داوطلبانه برگردند، در غیر آن از سوی آلمان بی وطن اعلام خواهند شد و به گونه اجباری اخراج خواهد شد.
اسلام الدین جرات، سخنگوی وزارت مهاجران عودت کننده گان گفته است:”کسانی که داوطلبانه برگشت می کنند،آنان که دارای خانواده باشند،مستحق نمرات زمین در شهرک ها در داخل کشور شناخته می شوند و اولویت داده می شوند در پروزه های بزرگ کاری به ویزه میثاق شهروندی.”
نماینده ویژه آلمان بای افغانستان نیز می گوید که بسیاری از پناه جویان افغان اخراج خواهند شد.
بسیاری از مهاجرانی که خودشان را به اروپا رسانیده اند، همه دار و ندار شان را از دست داده اند، روان شناسان می گویند که برگشت این پناه جویان صدمه روانی برای بسیاری از آنان بوده می تواند.
روح امین امین، روان درمانگر گفت:”حالات روانی بسیار بغرنج و مغلقی می توانند داشته باشند. نه تنها که اینان شغل نیاز دارند که باید مشغول باشند،چیزی را که بیشتر از همه نیاز دارند،خدمات پیوسته روانشناسی است.”
از سال دو هزار و پانزده تا کنون بیشتر از سه صد هزار شهروند کشور از راه های غیر قانونی خود شان را به اروپا رسانیده اند، دو صد و هفتاد هزار این پناه جویان در سال دو هزار و پانزده کشور را ترک کرده اند.

انتهای پیام

www.af.shafaqna.com

 

انتهای پیام

af.shafaqna.com

شفقنا در شبکه های اجتماعی: توییتر | فیسبوک | تلگرام