زمان انتشار : ۲ جدی ,۱۳۹۵ | ساعت : ۱۹:۳۲ | کد خبر : 175565 | چاپ

اشرف غنی: هدف اصلی ما تامين عدالت و ساختن يک نظام عادل است

محمداشرف غنى رييس جمهور کشور مى گويد دولتی که مورد اعتبار ملت نباشد، دوام کرده نمی تواند و حکومت وحدت ملی به جز ملت، هيچ بادار ديگر ندارد.

به گزارش شفقناافغانستان؛ وی که امروز در مراسمى تحت عنوان “سپاسگزاری از خدمات ارزندۀ وزارت شهرسازی و مسکن در عرصه اعمال حکومتداری خوب و مبارزه با فساد اداری و استرداد پول های اضافه” در ارگ صحبت مى کرد، گفت که بيش از يک ميليون تن به کشور دوباره برگشت نموده اند، که ضرورت عاجل به مسکن دارند.

موصوف بر ساخت سرپناه به عودت کنندگان تاکيدکرده گفت که رسيدگى به مشکلات عودت کنندگان و بيجاشدگان داخلى، براى حکومت و اداره هاى مدد رسان يک امتحان است.

رييس جمهور کشور گفت: “هدف اصلی ما تامين عدالت و ساختن يک نظام عادل است و زندگی در بحران مورد قبول ملت و ما نيست، ما بايد بحران های مملکت را به پايان برسانيم، نه اينکه بحران ها را دوامدار بسازيم.”

غنى علاوه کرد دولتی که مورد اعتبار ملت نباشد، دوام کرده نمی تواند و دولتى که اعتماد ملت را جذب کند، هر کار بزرگ را انجام داده می تواند.

او گفت: “سال نخست حکومت وحدت ملی، مسئله بقا بود و اکثريت مردم به اين فکر بودند که دولت دوام نمی کند؛ آنان نه من و نه مردم را می شناختند، اتمر صاحب، قيومی صاحب، نادری صاحب و ساير همکاران ما يک تيم متحد هستيم که به جز ملت، هيچ بادار ديگر را نمی شناسيم، بادار ما مردم ما است.”

سيد منصور سعادت نادری وزير شهرسازی و مسکن، درين مراسم گفت که رهبری و ساير همکاران شان دراين وزارت، مبارزه با فساد اداری در سرخط اهداف کاری شان قرار دارد.

000099

وى افزودکه پروژه مکرويان چهارم که در سال ۱۳۸۸ تهداب گذاری شده و دارای هفت بلاک رهايشی و ۲۶۶ اپارتمان می باشد، در برخی موارد از مردم اضافه ستانی شده بود.

وى افزودکه از برخى مشتريان، از ٢٥٠ تا ٤٥٠ هزار افغانى اضافه ستانى شده بود، که پس از بررسى، اين پول دوباره به مردم پرداخت گرديد.

گفتنى است که وزير امورشهرسازى و مسکن، در نشست امروز از سوى شمارى از باشندگان مکروريان چهارم شهرکابل، به پاس خدماتش و استرداد پول های اضافه تقديرنامه نيز دريافت کرد.

انتهای پیام

www.af.shafaqna.com

انتهای پیام

af.shafaqna.com

شفقنا در شبکه های اجتماعی: توییتر | فیسبوک | تلگرام