زمان انتشار : ۱۷ حوت ,۱۳۹۵ | ساعت : ۱۷:۱۹ | کد خبر : 188632 | چاپ

افزایش استفاده از زنان در قاچاق مواد مخدر در افغانستان

طی سال جاری ۵۱خانم توسط پولیس در پیوند به قاچاق مواد مخدر از سراسر کشور بازداشت و جهت تعقیب عدلی و قضایی به مرکزعدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدر فرستاده شده اند.

به گزارش شفقناافغانستان؛ بر اساس یافته های پولیس در رابطه با قاچاق مواد مخدر، بازداشت زنان نسبت به سال گذشته افزایش داشته است .

قاچاقبران مواد مخدر به دلیل اینکه افغانستان یک جامعه سنتی و مذهبی بوده و در چنین جوامع زنان نسبت به مردان کمتر مورد تلاشی و بازرسی قرار می گیرند زنان را برای انتقال مواد مخدر استخدام می کنند.

قضایای رسیده به مدیریت عمومی تدقیق،بررسی و لابراتوار پولیس مرکزعدلی و قضائی مبارزه علیه جرایم مسکرات ومواد مخدر نشان میدهد که پولیس، ۵۱ زن را در قاچاق مواد مخدر با مقادیرمختلف بازداشت کرده است.
در همین راستا دو زن در قضایای جداگانه ازمیدان هوایی بین المللی حامد کرزی با بیش ازچهارکیلوگرام هیرویین که در یک بکس سفری و بطنی در حال انتقال بوده اند دستگیر شدند .

همچنین چهار خانم در قضایای جداگانه ازولایت ننگرهار با مقدار بیشتراز۵۵۱کیلوگرام چرس، یک خانم از ولایت هرات با مقدارحدود ده کیلوگرام هیرویین، شش خانم در قضایای جداگانه از ولایت کندهار با مقدارمجموعی ۹۳کیلوگرام مورفین، یک خانم از ولایت تخار با مقدار ۳،۴۳۳کیلوگرام هیرویین ،دو خانم از ولایت بلخ با مقدار ۵۳کیلوگرام هیرویین، یک خانم از ولایت میدان وردک با مقدار ۵۴کیلوگرام هیرویین، دو خانم از ولایت کندهار با مقدار ۳کیلوگرام هیرویین، یک خانم از ولایت بلخ با مقدار ۵۵۱۳لیتر مشروبات الکلی، یک خانم از ولایت بادغیس با مقدارسه صد کیلوگرام چرس، دو خانم از کاریزمیرکابل با مقدارحدود شش کیلوگرام هیرویین، دوخانم در قضایای جداگانه از میدان هوایی بین المللی حامد کرزی با مقدار حدود یک کیلو گرام هیرویین با انتقال از طریق بطنی توسط پولیس بازداشت شدند.

در حال حاضردرمورد اکثریت دوسیه های نسبتی این خانمها ازطرف محاکم محترم حکم قطعی شده است و بر اساس پیشنهاد لوی خارنوالی و فیصله جلسه مورخ ۵۹۳۱/۵۵/۵۱شورای عالی ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان، تمامی قضایای مسکرات و مواد مخدر که از میدان هوایی بین المللی حامد کرزی بازداشت می شوند بدون در نظرداشت مقدار آن در مرکزعدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات و موادمخدر مورد تعقیب عدلی و قضایی قرار می گیرند.

قابل ذکراست که مرکزعدلی و قضائی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر بر اساس ماده های ۵۱و ۵۱قانون مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر صلاحیت رسیدگی عدلی وقضائی قضایای که مقدار آن حداقل ۵کیلوگرام هیروئین، ۵۳کیلوگرام تریاک،۱۳ کیلوگرام چرس، ۱۳کیلوگرام مواد کیمیاوی و ۱۳لیتر مشروبات الکلی یا مسکرات را در سراسر کشور دارا می باشند.

انتهای پیام

www.af.shafaqna.com

انتهای پیام

af.shafaqna.com

شفقنا در شبکه های اجتماعی: توییتر | فیسبوک | تلگرام