به گفته رحیمی،آنان امیدوارد اند تا مسوولین حکومتی با در نظرداشت ساختار اداری،ظرافت‌ هاونزاکت‌های دولتی اعلام موضع کنند.

این در حالیست که در جریان هفته جاری عطا‌محمد نور والی بلخ در مراسم یادبود از سومین سالروز درگذشت مارشال محمد قسیم‌فهیم،عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت وحدت ملی را به ناتوانی در اخذ سهم حزب جمیعت و توده‌ای بزرگی از مردم افغانستان متهم کرد و گفت:با او مقاطعه سیاسی می کند و بابت کمپاین انتخاباتی به آقای عبدالله از شهروندان افغانستان به ویژه هوادارانش عذر خواهی می کند.

عطامحمد نور از حامیان کلیدی عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت وحدت ملی در انتخابات سال ۱۳۹۳ خورشیدی،به شمار می رفت.

انتهای پیام

www.af.shafaqna.com