زمان انتشار : ۲۷ میزان ,۱۳۹۶ | ساعت : ۱۳:۰۴ | کد خبر : 231367 | چاپ

اشرف غنی: مردم از ارايه خدمات مخابراتی راضی نيستند

رييس جمهورکشور ضمن تاکيد بر تسريع روند ارايه خدمات مخابراتی به شهروندان مى گويدکه مردم از ارايه خدمات مخابراتی راضی نيستند،وزارت مخابرات بايد روی ظرفيت سازی داخلی کار کند.

به گزارش شفقناافغانستان؛ محمداشرف غنى رييس جمهور اين مطلب را در ديدار با سرپرست و برخی مسوولين وزارت مخابرات و تکنالوجی اظهار داشت.

در نشستی که به همين منظور در ارگ انجام شد، پيرامون عرضۀ بهتر خدمات مخابراتی به ويژه از طريق ستلايت، تسريع روند خدمات انترنتی و چگونگی قراردادهای مخابراتی، بحث گرديد. مسوولين وزارت مخابرات گفتند که اين وزارت، قرارداد خدمات مخابراتی ستلايت را در سال ۲۰۱۴ با کمپنی فرانسوی انجام داده بود که اکنون ميعاد آن ختم شده است.

آنها افزودند که کار روی عقد قرارداد خدمات ستلايت با آسيای جنوبی جريان دارد و تا يک هفتۀ ديگر اين پروسه نهايی خواهد شد و پس از شروع ارايه خدمات، شهروندان از طريق ستلايت به خدمات خوب تر مخابراتی دسترسی پيدا خواهند کرد.

رييس جمهور کشور گفت که مردم از ارايه خدمات مخابراتی راضی نيستند و وزارت مخابرات و تکنالوجی بايد روی ظرفيت سازی داخلی کار کند و از تمام شبکه های مخابراتی و نيز وضعيت خدمات رسانی ارزيابی و تحليل واضح وجود داشته باشد.

موصوف در مورد پروسه های تدارکاتی قراردادها گفت که همه جزئيات و معلومات دراين خصوص در جلسات شورای عالی اقتصادی مورد بحث قرار گيرد و از اين مسير تعقيب شود.

غنى همچنان تصريح داشت که روی ارايه خدمات مخابراتی تمرکز بيشتر شود و راه های بديل برای انکشاف اين سکتور جستجو گردد و بخاطر جذب نيروی بشری و بهبود سيستم در انستيتوت مخابراتی، طرح واضح آماده شود تا کيفيت آموزش آن بر معيار روز برابر و پاسخگو باشد.

رييس جمهور کشور به منظور جديت کار روی سيستم های مخابراتی و ارايه خدمات مخابراتی به شهروندان، به مسوولين وزارت مخابرات هدايات داد و تأکيد ورزيد که بايد سيستم های موجود مخابراتی تقويت شود.

انتهای پیام

www.af.shafaqna.com

انتهای پیام

af.shafaqna.com

شفقنا در شبکه های اجتماعی: توییتر | فیسبوک | تلگرام