به گزارش دیلی میل این رخداد در نروژ ثبت شده است.

 

انتهای پیام

www.af.shafaqna.com