شفقناافغانستان- از وحشت تا لذت ثبت عکس بر روی بلندترین پل معلق شیشه ای؛ این پل در منطقه در شمال چین قرار دارد.

انتهای پیام

www.af.shafaqna.com