زمان انتشار : ۲۴ ثور ,۱۳۹۷ | ساعت : ۱۲:۳۲ | کد خبر : 271175 | چاپ

خون جدید در پیکر آلوده و فرسوده پارلمان

شفقناافغانستان- در این روزها بازار کاندید به پارلمان افغانستان بسیار گرم است. برخی سیماهای وکلای قبلی پارلمان که سال ها غایب بودند دوباره در رسانه ها نمایان شدند و حتی تعدادی از آنها که حتی صداهایشان را در تالار مجلس نشنیده بودیم چنان رسا بلند کرده اند که گویا اینها شب ها از دردمندی موکلان شان خواب را بر خود حرام کرده بودند.

گرچه در چنین فضای آشفته تشخیص نمایندگان خوب و بد برای مردم عامه کار دشواری است چون زندگی مشقت بار مجال این ارزیابی را از آنها گرفته است اما کارکرد وکلا همچون یک تجربه روشن برای موکلان است تا اینبار در استعمال رای شان کمال دقت را به خرج دهند چون شعار دادن با عمل کردن بسیار متفاوت است.

همانگونه که رهبران سنتی هزاره در این سال های حضور جامعه جهانی بزرگترین فرصت های تاریخی را برای بازسازی هزارستان و مناطق هزاره نشین در کلان شهرها تلف کردند وکلای پارلمان هزاره هم در این فرصت سوزی نقش مهمی داشتند از عملکرد مدنی و نهادینه سازی دموکراسی توسط هزاره ها در افغانستان این وکلا نتوانستند که برای جامعه جهانی از این مدنیت پذیری هزاره ها استفاده اقناعی نمایند.

حتی وکلای هزاره در داخل پارلمان یک فرکسیون واحد را هم سامان نبخشیدند در مواقع مختلف بخصوص در بحث هایی که به حیات ملی و قانونی هزاره ها در پارلمان ارتباط گرفته است وکلای هزاره یکسان عمل نکردند و گاهی هم در مقابل یکدیگر قرار گرفتند.

هزاره ها نیاز دارند تا نسل جدیدی از وکلا را وارد پارلمان نمایند. نسل جدیدی که درمند، متعهد، استوار، بی باک، با آگاهمندی تاریخی و سیاسی از مواضع مردم شان که هنوز به شدت مورد تبعیض و ستم آشکار قرار دارند بدون محافظ کاری به دفاع برخیزند.

این مامول نه از وکلای منفعل گذشته و نه هم از آقازاده های جوان میسر است چون وکلای خاموش، منفعل واپور تونیست گذشته و هم پدران آقازاده ها نشان دادند که به منافع ملی هزاره ها جوی هم ارزش نداده و به منافع شخصی شان وفادار ماندند.

باید خون جدید در پیکر فرسوده ی نمایندگان هزاره جاری گردد. در کنار شعارهای انتخاباتی وکلای جدید باید از همین حالا این تعهد وجود داشته باشد که در بحث ها و تصویب قوانین مربوط به مناع جمعی هزاره ها این وکلا متحد و همسو عمل نمایند چون استبداد تاریخی بر هزاره ها همچنان استمرار داشته است و بدون وحدت مردم و نمایندگان هزاره این ستم ملی همچنان پایا خواهد ماند.

نکته آخر اینکه نامزد وکلای جدید شعارهایی را باید انتخاب نمایند که بتواند در عرصه عمل از عهده آن برآیند نه شعارهایی که از همین اکنون پوپولیستی بودن آن نمایان باشد.

شبکه اطلاع رسانی افغانستان

انتهای پیام

www.af.shafaqna.com

انتهای پیام

af.shafaqna.com

شفقنا در شبکه های اجتماعی: توییتر | فیسبوک | تلگرام