زمان انتشار : ۱۵ سنبله ,۱۳۹۷ | ساعت : ۱۳:۱۷ | کد خبر : 288384 | چاپ

درنگی بر کشتار سیستماتیک هزاره ها؛ استاد حمزه واعظی

شفقنا افغانستان- کشتار سیستماتیک یا هدفمند هزاره ها گفتمانی است که در سالهای اخیر میان تحلیلگران و آگاهان سیاسی به راه افتاده و ناظر بر حملات گسترده تروریستان به مردم افغانستان با رویکرد قومی و مذهبی است.
بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که حملات گسترده در سالهای اخیر انتخابی بوده و تروریستان در همدستی و هم افزایی با برخی حلقات، بر یک قوم و تبار مشخص (هزاره ها) حمله می کنند.

حمزه واعظی، نویسنده و پژوهشگر مطرح افغانستان درباره کشتار هدفمند هزاره ها اظهار کرد : حالا برکسی پوشیده نیست که “کشتار” هزاره ها یک هدف استراتژیک برای آن گروه از حلقات و نیروهایی شده که زیر نام داعش بصورت سیستماتیک، پیوسته، منظم و بدون هیج هراس و مانع امنیتی، با شدت و وحشت روزافزون دنبال می گردد.
شناسایی و ردیابی عاملان این کشتار امر پیچیده ای نیست اما آنچه بشدت قابل تأمل، تحلیل و درنگ است، پیام ها وپیامدهای ناگوار این کشتار هدفمند است که در صورت تداوم و گسترش بیشتر، مطمئنا دامنه ی ویرانگر آن تنها محدود به جامعه ی هزاره نمی باشد بلکه گستره ی تأثیرات و تخریبات آن معطوف به کل فرایندهای سیاسی، تعامل قومی ، فرهنگی و بنیان نظام زندگی جمعی گروههای مختلف قومی افغانستان را دربر خواهد گرفت.
آنچه اکنون در امر کشتارهدفمند هزاره ها بصورت هوشمندانه وبرگزیده، دنبال می شود نشانه گرفتن “منابع قدرت” جامعه ی هزاره می باشد. هزاره ها اساسا از داشتن “قدرت سخت” مانند توانگری سیاسی، منابع بزرگ اقتصادی ، مالی، نیروهای موثر نظامی ، تسلیحاتی وامتیازات مهم ژیويلیتیک و ژیواستراتژیک محرومند.

مهمترین و موثرترین منابع قدرت هزاره ها، سرمایه ی اجتماعی ، ذهنی و نیروی درون زایی آن هاست که در عناصر بنیادین ذیل تجلی بیدا کرده است:
ـ بینش،
ـ دانش،
ـ جنبش،
ـ جهش،
ـ نمایش.

شناسایی این منابع قدرت و هدف قرادادن آن ها می تواند بزرگترین و موثرترین استراتژی برای سرکوب روحی، استیصال ذهنی، فروباشی روانی، گسست اجتماعی ـ سیاسی و سکون و توقف تاریخی برای هزاره ها باشد.

1. بینش جمعی: دگردیسی شگرفی که در روان جمعی و بینش اجتماعی هزاره ها درطول چند دهه اخیر بویژه در دو دهه گذشته در فرایند زندگی گروهی آنها صورت بسته، تغییرنگاه به زندگی، آینده و نحوه ی اندیشه ی جمعی آن ها نسبت به امر چگونه زیستن درزمان معاصر و در جهان جدید است.
این رویکرد، بصورت آگاهانه و به مثابه یک امر درونی و الگوی اجتناب ناپذیرِ همگانی، درعمق بینش و روش اجتماعی این جامعه عمومیت پیدا کرده است. این رویکرد مبتنی بر تعامل سکولار و گفتمان دمکراتیک هم در سویه ی درون قومی و هم در رفتار برون قومی، در حوزه هایی مانند آموزش، مشارکت اجتماعی سیاسی ـ اجتماعی، باورهای دمکراتیک ـ حقوق بشری و خویشاوندی ملی می باشد.
آگاهی از خویشتن خویش و بیداری نسبت به آینده ی خود، آن چیزیست که نسل جدید و جویای تغییر جامعه ی هزاره را از قالب یک جامعه ی منزوی و ساکت و ساکن در بستوی تاریخ به سمت مرکز قدرت، عمق مشارکت و قلب بایتخت معطوف و مصروف نموده است.

جرئتِ خواستن، جسارتِ برخاستن. شجاعتِ دیدن و شهامتِ دیده شدن، جامعه ی هزاره و بویژه نسل جدید را طی این سالهای تغییر و تدبیر، به افق ها و امید ها و ایده های روشنی آدرس داده است که در فرایند این دگردیسی ذهنی ـ فرهنگی، الگوی تاریخ سیاسی و سنت سیاست ورزی تاریخی افغانستان را به چالش کشیده است. بدین روست که هزم و درک و درمان چنین تکانه ی تاریخی ای برای آن گروه از آدم ها و نیروهایی که تاریخ را طور دیگری رقم زده اند، عصر مارا به رنگ دیگری می خوانند و زمان مارا و زمین مان را گونه ی دیگری می خواسته اند و می خواهند، به سختی و به تلخی قابل درک و تحمل است. و چنین است که استراتژی کشتار هزاره ها بعنوان باسخی به این دگردیسی بینشی، جویندگی سیاسی ـ فرهنگی و جسارت روحی ـ اجتماعی برگزیده می شود…(ادامه دارد)

انتهای پیام

af.shafaqna.com

شفقنا در شبکه های اجتماعی: توییتر | فیسبوک | تلگرام

یک نظر

  1. آقاي حمزه ي واعظي دانشجوي فردوسي
    دليل كشتار هزاره ها احمقيت خودشون هست
    بي خود مي كنن ميرن جنگ با داعش
    مگه پشتون وتاجيك رفته جنگ با داعش
    حالا داعشو فرستاده اونجا

Comments are closed.