اردوغان
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

پنهان شدن از ترس اردوغان

-خبرگزاری جمهور

داماد جدید اردوغان

-خبرگزاری جمهور