تسلیم
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

انسانیت؛ هویت من است

- خبرگزاری جمهور

صلح با خفتِ خلیلی

- افغان پی پر

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

انسانیت؛ هویت من است

- خبرگزاری جمهور

طالبان تسلیم شدند!

-افغان پی پر

هاجسون: هرگز تسلیم نشدیم

-خبرگزاری جمهور

نتانیاهو تسلیم شد

-افغان پی پر