تسلیم
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

طالبان تسلیم شدند!

-افغان پی پر

هاجسون: هرگز تسلیم نشدیم

-خبرگزاری جمهور

نتانیاهو تسلیم شد

-افغان پی پر