جای
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

طنزی از کل بچه

- افغان پی پر

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

طنزی از کل بچه

- افغان پی پر

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

از عجایب خلقت !

-خبرگزاری جمهور

جایی مثل هیچ‌جا

-پیام آفتاب