خود
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

خط خون به کابل رسید

- صدای افغان

مخالفان خود را عفو میکنم

-خبرگزاری جمهور

خودکشی مرگ قشنگی نیست

-خبرگزاری جمهور