خونین
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

کابل شهر خربوزه است

- افغان پی پر

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

تجارت خاموش جنسی

- افغان ایرکا

اربعین خونین کابل!

-صدای افغان

شب خونین بیروت

-صدای افغان

انفجارهای خونین در عراق

-خبرگزاری جمهور

روز خونین یمن

-صدای افغان