رفت
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

تجارت خاموش جنسی

- افغان ایرکا

غنی به بادغیس رفت

-افغان نیوز

غنی به بادغیس رفت

-خبرگزاری جمهور