سنی
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

طنزی از کل بچه

- افغان پی پر

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

طنزی از کل بچه

- افغان پی پر

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

حسنی مبارک آزاد شد

-خبرگزاری جمهور

حسنی مبارک فوت کرد

-افغان پی پر

حسنین هیکل درگذشت

-پیام آفتاب

قبرس ۲-۳ بوسنی

-صدای افغان

بوسنی ۲-۰ ولز

-صدای افغان