غنی
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

خون در ازای دالر

- پیام آفتاب

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

سکته قلبی درمان شد

- صدای افغان

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

اشرف غنی باید برود

-افغان پی پر

غنی وارد قندهار شد

-خبرگزاری جمهور

محمداشرف غنی عازم چین شد

-خبرگزاری جمهور

محمداشرف غنی وارد بلخ شد

-خبرگزاری جمهور