قندهار
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

مشاور در امور برچی؟!

- افغان پی پر

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

شکست عاشورا ستیزان

- پیام آفتاب

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

غنی وارد قندهار شد

-خبرگزاری جمهور

انفجار در قندهار

-افغان پی پر

قندهار یا کندهار؟

-افغان پی پر

کودتای سفید قندهار

-افغان پی پر