ملک
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

حنیف اتمر به چین رفت

- افغان پی پر

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

حنیف اتمر به چین رفت

- افغان پی پر

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

تلگرام مختل شد

- افغان ایرکا

حاجی ملک میرحسین

-پیام آفتاب

حال ملکه انگلیس خراب است

-خبرگزاری جمهور

ملکه الیزابت داغدار شد

-خبرگزاری جمهور