هنگام
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

خط خون به کابل رسید

- صدای افغان

هنگام عصبانیت ورزش نکنید

-خبرگزاری جمهور

خزان زود هنگام

-افغان پی پر