کابل
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

طنزی از کل بچه

- افغان پی پر

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

جنگ قدرت بر کرسی ولایت

- خبرگزاری جمهور

انفجار در شهر کابل

-خبرگزاری جمهور

قتل عام در کابل

-افغان پی پر

انفجار شهر کابل

-خبرگزاری جمهور