کشف
پربازدیدترین اخبار (شش ساعت اخیر)

پربازدیدترین اخبار (۲۴ ساعت اخیر)

کابل شهر خربوزه است

- افغان پی پر

پربازدیدترین اخبار (هفت روز اخیر)

تجارت خاموش جنسی

- افغان ایرکا

کشف جنازه یک زن در مریخ!

-خبرگزاری جمهور

کشف طاعون در عراق

-خبرگزاری جمهور

کشف یک اندام جدید در بدن!

-خبرگزاری جمهور

کشف 11 جنازه بی سر در عدن

-خبرگزاری جمهور

کشف جنازه 2000ساله در چین

-خبرگزاری جمهور

کشف گنجی عجیب در سوئیس

-خبرگزاری جمهور

کشف صد جسد بی سر در موصل

-خبرگزاری جمهور