زمان انتشار : 27 نوامبر ,2019 | ساعت : 11:35 | کد خبر : 353166 | چاپ

جدال فیس بوکی استاد محقق با صالح؛ بحثى کوتاه با دوتایى پشه!

شفقناافغانستان-استاد محمد محقق در پی توهینی که منسوب به امرالله صالح به قوم شریف هزاره نموده است در صفحه فیس بوک خود خطاب به امرالله صالح معاون اول تیکت انتخاباتی تیم دولت ساز چنین نگاشته است:

 

بحثى کوتاه با دوتایى پشه

بادو تایى پشه نمیخواستم بگو مگو کنم به دو دلیل .

اولاً با کسى که مثل من بارها طعم تحقیر را چشیده و مثل توپ فوتبال از این اداره به آن اداره زده شده وعرق پایش نخشکیده از آنجا به جاى دیگر پرتاب شده ومورد ظلم واقع شده نمیخواستم در گیر شوم ولى بعضى آدم ها یخن انداز است هرچى خود را گوشه کنى باز به سراغ آدم میاید من بار ها حمله شان را پاسخ ندادم ولى باز هم حمله کرد واین بار بالاى حیثیت یک قوم بزرگ افغانستان بنام هزاره بینى پوچق.
دوماً دعوى بین من و ایشان نبود دعوى من با اشرف غنى هست که مرا ومردمم را تحقیر کرده و مورد ظلم وتصفیه سیاسى وتبعیض سیستماتیک قرار داده که گفتم پاسخش را در انتخابات میدهم و مردم عزیزم خوب ایستادند پاسخش را دادند ، که میتوانند به اسناد در ملوک مراجعه کند که غنى بادارش از هزاره ها چند فیصد راى به دست آورده .

اما ظاهراً این آدم مامور است معذور ناحق به یخن مان میچسپد گویا مأموریت دارد که روى اعصاب هزاره ها راه رفته وجنگ روانى کند وبینى شان را بیادشان بدهد تا هزاره ها زیر تأثیر رفته از حق خواهى وعدالت طلبى دست بکشد و مصروف بینى خود شود وخجالت بکشند که چرا بینى شان کوچک است .

فلهذا دوسه نکته را بیاد معظم له میدهم که شاید مفید باشد .

(١) درست است که هزاره ها ساختار صورت شان بگونه اى است که بینى هاى شان کوچک و گونه هاى شان بر آمده وچشمهاى شان بادامى است ولى مطابق رواج امروز دنیا ، این چهره نه تنها تحقیر شده نیست بلکه بسیارند کسانیکه پولهاى گزاف خرج میکنند و با انجام عمل جراحى بینى شان را کوچک وگونه هاى شان را پرکارى و چشمهاى شان را بادامى درست میکنند و هزاره ها نیاز به این ندارند که پول خرج کنند وخود را مطابق نیاز امروز عیار کنند از این جهت خاطر محترمشان جمع باشند .

(٢) امروز در کشور ما مطابق قانون ، راى انسان بینى بلند و بینى پوچق یا به تعبیر امثال شما ها ( قلفک چپات ) یک حکم دارد و حقوق انسانى همه یک سان است همانطور که که در روز انتخابات محاسبات تان را باطل ساختیم و دست تان از راى مردم خالى بر آمده که حالا ناچار شده اید که به صندوق هاى خیالى وآراى غیر بایو متریک روى بیاورید ، اگر روزى نیاز احساس شود که تظاهرات عدالت خواهى به حمایت از آراى پاک مردم ودر مقابله با تقلب انجام شود باز خواهى دید که بار دیگر اشتباه محاسبه کرده اید و نیز خواهى دیدکه هزاره ها همگام با دیگر اقوام باهم برادر کشور در کابل وسراسر افغانستان به صحنه خواهند آمده و روى تقلب کاران را سیاه خواهد کرد .

(٣) ایشان مرا بیخانمان و سیاست مدار ناکام توصیف نمود و خواسته از این طریق براى خودش شخصیت کمایى کند که خواستم در چند جمله کوتاه خودم را برایش معرفى کنم تا سر در گریبان فرو برده فکر کند که من ناکامم یاحضرت خودشان .

– من ١۴ سال جهاد افغانستان را باسر فرازى در داخل افغانستان در مقابل حکومت کمونیستى واشغالگران آن زمان سپرى کردم واین افتخار را دارم که بحیث مسؤل زون شمال حزب وحدت اسلامى در پیروزى جهاد سهم داشته ام ودر طول این ١۴ سال هیجگاهى به هیج کشورى پناهنده ویا حتى مهاجر نشدم ودر کنار مردمم از وطن دفاع کردم

– من در دهه اى مقاومت از وجب وجب خاک کشورم دفاع کردم حتى در سه سال اخیر مقاومت که دشمن ادعاى حاکمیت بر نود وپنج در صد کشور را داشت صحنه را ترک نکردم همه میدانند که اگر در شمال شرق کشور جبهه شمالى و پنجشیر ، تخار وبدخشان مقاومت میکرد

فراموش نشود که یک ضلع دیگر مقاومت درشمال کشور بود که در کوهستانات شمال ومرکزى ، ولایات سرپل ، بلخ ، سمنگان ، فاریاب ، بامیان وغور و دیگر ولایات مرکزى ضلع دیگر مقاومت بود که بنیان گذاران ومدافعان این جبهه مقاومت من وبزرگان نامدار دیگرى در شمال بودیم چون جنرال صاحب دوستم ، استاد خلیلى ، استاد عطا محمد نور امیر محمد اسماعیل خان و فضل کریم ایماق ، اگر خودت اطلاع ندارى از همشهریانت ، یاران قهرمان ملى شهید ، جنرال بسم الله خان ، عارف خان ، امان الله خان گذر وجان احمد خان ودیگر مجاهدان پنجشیر و شمالى پرسان کو تا مطلع شوى .

– در دودهه دیموکراسى از آدرس جبهه مقاومت بحیث معاون اداره موقت بودم وعضو کابینه ،

– درانتخابات ریاست جمهورى اول با کسب یک ملیون راى جایگاه سوم را از میان هژده کاندید حایز شدم وجایگاه مردمم راتثبیت کردم

– در انتخابات ولسى جرگه اول با کسب پنجاه ودو هزار راى در صدر جدول تمام وکلاى ملت بودم

– در تصویب قانون اساسى وگنجانیدن اهداف عدالتخواهانه ملت نقش اساسى داشتم
– در انتخابات ٢٠١۴ راى اکثریت را بردیم که حلقات بیرونى وداخلى سر ملت ظلم کرد ، که خودت هم در کنار ما بودى و داد میزدى که غنى تقلب کرد ودر تمام جلسات اپوزیسیونى از همه کرده داغ تر بودى ( حالا که تف خود را پس لیسدى بخودت مربوط است)

– در این انتخابات هم بحول وقوه خداوند وراى ملت ما پیروزیم به اساس آرا ى پاک و بایو متریک شده اینکه بادار شما تلاش دارد تا راى بدون بایو متریک وتقلبى را راى جور کند دلیل واضح بر ناکامى شما است
– حالا بیا قضاوت کن که مه ناکام هستم یا خودت

در پایان باز هم یک بار یاد آور میشم که علاقه به بحث جدل با ایشان را نداشتم وندارم چو طرف دعواى من کسى دیگر است .

انتهای پیام

af.shafaqna.com

شفقنا در شبکه های اجتماعی: توییتر | فیسبوک | تلگرام