زمان انتشار : ۱۴ جوزا ,۱۳۹۹ | ساعت : ۱۷:۵۵ | کد خبر : 376680 | چاپ

پارلمان : اشرف غنی ناقض قانون اساسی است  

 

شفقنا افغانستان- کمیسیون تقنین نمایندگان پارلمان افغانستان؛ امروز چهارشنبه چهاردهم جوزا، در یک گزارشی ، در ارتباط تخطی‌های قانونی  می‌گوید که محمد اشرف غنی ریس جمهور؛ ناقض قانون اساسی و صلاحیت‌های اختصاصی پارلمان است.

 

 این گزارش که در نشست عمومی مجلس نمایندگان ارائه شد، آمده که رییس جمهور غنی از ابتدای ایجاد حکومت خود به شکل مداوم در عرصه‌های مختلف فراتر از قانون اساسی عمل کرده است.

در ابتدای این گزارش گفته شده که رییس جمهور غنی در طول یک دوره حکومتداری بسیاری از وزارت خانه‌ها را از ابتدا تا پایان حکومت توسط سرپرست‌ها اداره کرد که خود خلاف قانون اساسی و قانون تنظیم امور سرپرستی است.

گزارش افزوده که رییس جمهور با صدور فرمین تقنینی در بسیاری موارد نیز قانون اساسی را نقض و صلاحیت‌های قانونی مجلس را قبضه کرده است.

بر بنیاد گزارش، رییس جمهور دوبار در یک روز ۱۴ و در یک روز دیگر ۱۶ فرمان تقنینی صادر کرده، در حالی که این فرمین شرایط قانونی را نداشته‌اند.

بر بنیاد قانون، رییس جمهور در ایام کاری شورای ملی، در امور بودجه و مالی، در موجودیت قانون نافذه و یا در عدم ضرورت عاجل نمی‌تواند فرمان تقنینی صادر کند.

در گزارش هیات آمده که رییس جمهور همواره فرمان انتقال بودجه از یک کد به کد دیگر را خلاف قانون اساسی و خلاف اصولنامه سند بودجه صادر کرده که از بنیاد باطل‌است؛ زیرا بر بنیاد قانون اساسی هرگونه تصمیم گیری در مورد بودجه تنها از صلاحیت‌های اختصاصی مجلس است.

در این گزارش در مورد ایجاد و لغو ادارات ادارات دولتی نیز رییس جمهور به غصب صلاحیت‌های اختصاصی مجلس متهم شده است.

بر بنیاد این گزارش رییس جمهور غنی خلاف قانون و صلاحیت‌های خود ادارات متعددی را با صدور فرمان ایجاد و یا لغو کرده در حالی که ایجاد و لغو ادارات در چوکات دولت از صلاحیت‌های اختصاصی شورای ملی است.

در گزارش آمده که تمامی فرامین رییس جمهور غنی به خصوص در راستای تقنینی و ایجاد یا لغو ادارات خلاف قانون اساسی و باطل دانسته شده؛ بناً مجلس هرگونه لازم می‌بیند در مورد تصمیم گیری کند.

سر انجام میر رحمان رحانی رییس مجلس به نمایندگان پیشنهاد کرد که این گزارش شامل آجندای مجلس شده و تا روی آن بحث مفصل صورت گرفته و تصمیم گیری شود. نمایندگان نیز با این پیشنهاد رییس مجلس موافقت کردند.

انتهای پیام

af.shafaqna.com

شفقنا در شبکه های اجتماعی: توییتر | فیسبوک | تلگرام