بشردوست: صلحی در کار نیست؛ داعش جایگزین طالبان می شود

شفقناافغانستان – نماینده کابل در مجلس نمایندگان می گوید؛ صلح یک معامله و بازی سیاسی است و آمریکایی ها قبل از این گفته بودند که صلح دائمی در افغانستان امکان پذیر نیست زیرا داعش جایگزین طالبان در جنگ افغانستان می شود.

رمضان بشردوست عضو مجلس نمایندگان در گفتگو با خبرگزاری شفقنا افغانستان گفت: زلمی خلیلزاد نماینده خاص آمریکا در امور افغانستان قبل از امضاء تفاهمنامه گفته بود؛ صلح در افغانستان تحقق نمی یابد زیرا اگر طالبان صلح هم کنند در عوض داعش در افغانستان می جنگند.

بشردوست تصریح نمود؛ اگر مذاکره صلح با طالبان نتیجه دهد سرنوشت رهبر طالبان به سرنوشت حکمتیار در سال ۱۳۷۴ تبدیل می شود. (در این سال تغییراتی در منطقه و جهان صورت گرفت و با ظهور طالبان تمام امکانات حزب اسلامی به طالبان داده شد.)

این عضو مجلس نمایندگان یادآور شد؛ با مطالعه تاریخ معاصر افغانستان پی میبریم که حکمتیار با ربانی صلح کرد اما در افغانستان جنگ به پایان نرسید و پرچم جنگ از دست حزب اسلامی به دست طالبان افتاد.

بشردوست مذاکرات صلح با طالبان را به جریان هایی که بین ربانی و حکمتیار اتفاق افتاد تشبیه نموده افزود؛ امکان دارد با سپرده شدن بیرق جنگ از دست طالبان به داعش ۷۰ درصد از اعضای طالبان عضو داعش شوند.

نماینده مردم کابل در پارلمان در این رابطه اظهار کرد؛ بسیاری از طالبان عقیده دارند تا وقتی یک نظامی خارجی در افغانستان حضور داشته باشد باید جهاد کرد؛ به همین دلیل احتمال دارد خیلی از طالبان رهبر خود را متهم به خیانت کنند و با خلیفه داعش در خراسان یا همان افغانستان یکجا شوند.

بشردوست تصریح نمود: برخی از طالبان رده پایین تر به دلیل عقاید خود به داعش ملحق می شوند اما در این میان فرماندهان و رهبران طالبان برای حفظ جایگاه و گرفتن امتیاز با دولت صلح می کنند.

رمضان بشردوست در پایان گفت؛ از جنگ در افغانستان صاحبان قدرت و برخی کشورهای منطقه سود می برند و به همین دلیل من تصور نمی کنم صلح در کشور تحقق یابد.