زمان انتشار : ۱۹ سنبله ,۱۳۹۹ | ساعت : ۰۰:۴۳ | کد خبر : 398691 | چاپ

همزبانی، هم‌سرنوشتی و همدلی چه شد؟!

شفقناافغانستان-نوآباد غزنی از شهر گوشه است و ساحه‌ی سچه هزاره نشین. از روضه‌ی سلطان محمود تا نوآباد راه دور و درازی ست. با عبور از شهر و طی کردن مسیرِ زیاد به نوآباد می رسیم. پیروان مسعود از روضه و سایر قریه ها، روز گذشته به نوآباد آمده اند و بر ساحه های مسکونی شلیک کرده اند. پولیس ساحه هیچ واکنش نشان نداده است. ولی مردم مانع شلیک شده اند. غایله همین جا توسط موی سفیدان حل شده است و تمام.
سپس آنان در متن شهر، ساحه‌ی حکیم، پیش سینما و پل میده مردمِ هزاره را لت و کوب کرده اند و شیشه های موتر شان را شکسته اند. بیشتری این موترها از کسبه کاران بوده است و آنان اصلا از ماجرای نواباد خبر نبوده اند. لت و کوب کسبه کاران، شلیک هوایی در ساحه‌ی مسکونی، نمایش زور و ستم بر مردمِ بی سلاح از زبرترین موردها در این ماجرا می باشد.

هزاره ها در هیچ شرایطی بر کسی شلیک نکرده است و به مناسبت تجلیل از شهید مزاری به هیچ کسی آسیبی نزده است. حتی نویسندگانِ هزاره از ستمِ برادران همزبان چشم پوشی کرده است. ولی تا کی؟! آزمودنِ صبر هزاره تا کی؟! ما سالها در غزنی اجنبی خوانده شدیم، اهانت شدیم. داکتر بصیر توسط نمازگزاران مسجد کشک اسیر شد و سپس شهید گردید و چندین رویداد مشابه. باز هم دردِ مان را در قراری خوردیم و حرفِ همزبانی و همدلی زدیم. به تازگی از روضه و سایر قریه ها در نوآباد می آیند و بر خانه های مسکونی ما شلیک می کنند؟! به نظر دیگر صبر هزاره به پایان رسیده است و دیگر نمی شود دست به دست زد و سکوت کرد. پرسش این است که همدلی، همزبانی و همسرنوشتی کجا شد؟! چرا در برابرِ این وحشی گری موضع نمی گیرید و این بی بند و باری را محکوم نمی کنید؟! به جرمِ قومیت لت و کوب کردن و آزار و اذیت قومی و تحقیر نژادی تا کی؟! گناهِ کارگر چیست؟نویسنده:میثم صحرا

 

انتهای پیام

af.shafaqna.com

شفقنا در شبکه های اجتماعی: توییتر | فیسبوک | تلگرام