زمان انتشار : ۱۱ ثور ,۱۳۹۶ | ساعت : ۲۰:۴۹ | کد خبر : 197342 | چاپ

نام افغان هایی که از فهرست تحریم های سازمان ملل حذف شدند

1

شفقنا افغانستان – لیست افغان هایی که از فهرست تحریم های سازمان ملل به در خواست حکومت افغانستان حذف شده است.

۱_ گلبدین حکمتیار  رهبر حزب اسلامی نخست وزیر پیشن

۲_ قاری احمد الله عضو گروه طالبان _ رئیس سازمان اطلاعات

۳_ سنگین زدران _ عضو گروه حقانی _ والی پکتیکا دستیار ارشد حقانی

۴_ بدرالدین حقانی _عضو گروه حقانی _فرمانده عملیاتی شبکه حقانی

۵_عبدالرازق _عضو گروه طالبان _ وزیر مخابرات

۶_ذبیح الله زاهد _ عظو گروه طالبان _معاون وزارت تحصیلات عالی

۷_عبالوهاب _ عضو گروه طالبان_ کاردار سفیر درعربستان

۸_حاجی تاحیس_عضو گروه طالبان _معاون وزیر هوانوردی

۹_معتصم آغاجان_عضو گروه طالبان_ وزیر مالیه

۱۰_محمد یونس کوهستانی_عضو گروه طالبان _معاون وزیر آب وبرق

۱۱_محمد شریف مسعود _عضو گروه طالبان_ معاون اکادمی پلیسپ

۱۲_نورجلال_ عضو گروه طالبان _ معاون وزیر داخله

۱۳_ رحمت الله واحد یار_ عضو گروه طالبان _ معاون وزیر شهدا وعودت کننده گان

۱۴_ حبیب الله فوزی _ عضو گروه طالبان _ رئیس اداره سازمان ملل وزارت خارجه

۱۵_ ارسلا رحمانی _ عضو گروه طالبان _  معاون وزارت تحصیلات عالی

۱۶_ سید االرحمن حقانی _ عضو گروه طالبان _  معاون وزیر معدن

۱۷_ ملا محمد ربانی _ عضو گروه طالبان _  رئیس شورای وزیران

۱۸_ رفیع الله مؤزن _ عضو گروه طالبان _ معاون دادگاه عالی

۱۹_محمد صدیق آخند زاده _ عضو گروه طالبان _ معاون وزیر شهدا وعودت کننده گان

۲۰_ رحیم الله زرمتی _ عضو گروه طالبان _  معاون وزیر اطلاعات وفرهنگ

۲۱_ عبدالغفور _ عضو گروه طالبان _  معاون وزیر اطلاعات

۲۲_محمد سهیل شاهین _ عضو گروه طالبان _ دبیر دوم سفارت پاکستان

۲۳_شمس الله کمال زاده _ عضو گرو طالبان _ دبیر دوم، سفارت دوبی

۲۴_غلام الدین اثیر _ عضو گروه طالبان _ دبیر دوم، کنسولگری پشاور

۲۵_محمد حسین مستسعید_ عضو گروه طالبان _ رئی اکادمی غلوم

۲۶_محمد داوود _ عضو گروه طالبان _ وابسته اداری سفارت اسلام آباد

۲۷_ قلم الدین سر انداز_ عضو گروه طالبان_ معاون وزیر حج

 بی بی سی

انتهای پیام

www.af.shafaqna.com

انتهای پیام

af.shafaqna.com