زمان انتشار : ۲۱ دلو ,۱۳۹۷ | ساعت : ۱۰:۵۴ | کد خبر : 315018 | چاپ

ممنوعیت واردات مرغ‌های پیر و گوشت‌های یخ‌زده به افغانستان

شفقنا افغانستان-وزارت زارعت، آبیاری و مالداری کشور پنجاه روز قبل واردات مرغهای پیر و گوشتهای یخزده را منع کرد و هشدار داد که متخلفین به نهادهای عدلی و قضایی معرفی میشود، اما مرغهای پیر و گوشت یخزده هنوزهم در بازار آزادانه خرید و فروش میشود. 
به گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان به نقل از روزنامه افغانستان ما؛وزارت زارعت، دلیل ممنوعیت واردات مرغهای پیر و گوشتهای یخزده را موجودیت فلزات سنگین در گوشت این نوع مرغها خوانده بود.
همچنین، در خبرنامهای که این وزارت به تاریخ ۱ جدی منتشر شد، نوشته بود: «هدف از این اقدام، حفظ صحت مصرفکنندگان گوشت مرغ و رشد صنعت مرغداری در کشور میباشد و در صورت مشاهده واردات این نوع گوشت در شاهراهها و مارکیتهای فروش گوشت، مسئولیت آن به دوش مدیریتهای قرنطین و صحت عامه وترنری، مدیریتهای عمومی صحت حیوانی ولایات و سایر ارگانهای ذیربط میباشد و مسئولان به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد.»
معیاری که برای واردات مجاز تعیین شده بود، مرغهای جوجه کمتر از ۱۸ ماههای است که مشکلات صحی نداشته باشد؛ لذا مرغهای بالاتر از ۱۸ ماهه از نظر صحی مضر، دارای گوشت سخت و در برابر آنتیبیوتیکها مقاوم دانسته و ممنوع شده است.
در همین حال، وزارت زراعت به تازگی واردات گوشت و محصولات مرغ از ایران را به کلی منع کرده است.
اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت در گفتوگو با روزنامه افغانستانما گفت که این تصمیم پس از نشر گزارش سازمان جهانی صحت حیوانی(OIE) مبنی بر شیوع انفولانزای مرغی در ایران اتخاذ شده است.
او افزود که واردات گوشت مرغ از ایران از تاریخ ۱۸ جدی(پنجشنبه گذشته) صرف برای مدت ۲۱ روز قرنطین شده است.
پس از بررسی گزارش سازمان “دامپزشکی ایران” و تایید سازمان جهانی صحت حیوانی(OIE) کمیتهی تخنیکی امراض «زونوز» یا بیماریهای مشترک حیوان و انسان، متشکل از نمایندگان وزارتهای زراعت، آبیاری و مالداری، صحت عامه، داخله، دفاع ملی، ادارهی ملی حفاظت از محیط زیست، ریاست صحت محیطی شاروالی کابل، اتاقهای تجارت، سازمان خوراکه و زراعت ملل متحد(FAO) در جلسهای فیصله کردند که برای جلوگیری از انتشار بیماری و تأمین صحت شهروندان، واردات مرغ و محصولات آن از ایران مطابق قانون صحت حیوانی و رهنمودها و طرزالعملهای سازمان جهانی صحت حیوانی در واردات مرغ و محصولات آن از ایران برای ۲۱ روز قرنطین وضع شود و بعدا با درنظرداشت وضعیت بیماری در ایران، تصمیم ادامه یا رفع قرنطین گرفته شود.
این در حالی است که سال گذشته نیز انفولانزای مرغی در ایران شایع شده بود اما به اسرع وقت مهار شد. بربنیاد آمارهای اتحادیه ملی مرغداران، پارسال در نتیجه شیوع انفلونزای مرغی که از کشورهای همسایه سرایت کرده بود، در حدود ۸۰۰ هزار مرغ در پروشگاههای کشور تلف شدند.
سخنگوی وزارت زراعت میگوید که پس از اعلامیه این وزارت، مبنی بر قرنطین واردات گوشت مرغ از ایران، در دو روز گذشته کدام مورد تخلف گزارش نشده است. اما واردات مرغهای پیر و گوشتهای یخزده که پنجاه روز قبل منع شده بود، تخلفاتی صورت گرفته است.
آقای رستمی گفت: «ممکن است مافیا تلاش بکند تا مرغهای پیر و گوشتهای یخزده را به شکل قاچاقی وارد کند. بیش از ده مورد محموله واردات مرغهای پیر و گوشت یخزده در ولایتهای قندهار، ننگرهار، خوست، پکتیا و هرات توقیف شده است.»
با آنکه مرغهای پیر و گوشتهای یخزده از این خط قرمز وزارت زراعت را زیر پا کرده است، اما تاکنون هیچ متخلفی به نهادهای عدلی و قضایی معرفی نشده و مرغهای پیر و گوشت مرغ یخزده در بازار به صورت آزاد خرید و فروش میشود.
نعمتالله یکی از فروشندگان گوشت مرغ است که در شهر کابل دکان قصابی دارد. او هم گوشت مرغهای پیر میفروشد و هم گوشتهای یخزده مرغ وارداتی. نعمتالله گفت: «ما به صورت آزاد گوشتهای یخزده و این مرغها را از بازار به صورت عمده خرید می‌‎کنیم و به صورت آزاد میفروشیم.»
در این مورد، سخنگوی وزارت زراعت گفت که این وزارت هیأت بررسی دارد تا بازار را کنترول کند، اما فروشندگان مرغ و قصابان میگوید که هیچ هیأت نظارتی به سراغ آنان نیامده است.
سید لالا، یکی از فروشندگان گوشت مرغ در شهر کابل است. او گفت: «هیچ هیأت نظارتی به بازار نیامده و ما کار مان را به روال عادی انجام می دهیم. مردم نیز به خاطر اینکه توانایی خرید گوشت گاو و گوسفند را ندارند، از این گوشتها استفاده میکنند. قیمت گوشت گاو و گوسفند هر کیلو حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ افغانی است، اما یک کیلو گوشت مرغ یخزده به قمیت ۱۱۰ افغانی و گوشت مرغهای پیر کمتر از دوصد افغانی است.»
براساس آمارهای ارائه شده از سوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری کشور، همه ساله حدود ۱۸۰هزار تُن گوشت مرغ در افغانستان مصرف میشود که در حدود ۹۴هزار تُن آن در پرورشگاههای داخلی تولید میشود و متباقی آن از کشورهای منطقه وارد میشود.

انتهای پیام

af.shafaqna.com

شفقنا در شبکه های اجتماعی: توییتر | فیسبوک | تلگرام