زمان انتشار : ۱۸ حوت ,۱۳۹۷ | ساعت : ۱۰:۰۰ | کد خبر : 318841 | چاپ

حضور زنان در ادارات دولتی پنج درصد افزایش یافته است

شفقنا افغانستان-اداره مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی میگوید که حضور زنان در ادارات خدمات ملکی در سال جاری خورشیدی پنج درصد افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان ؛ احمد نادر نادری، رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی دیروز (جمعه، ۱۷ حوت) در مراسمی که به مناسبت هشتم مارچ، روز جهانی همبستگی زنان، برگزار شده بود، حضور زنان در ادارات ملکی حکومت پنج درصد افزایش یافته است.
آقای نادری افزود که افزایش ظرفیت و مهارتهای فردی زنان، حمایت رهبری دولت از زنان، بهینهسازی پروسههای استخدامی، و برگزاری امتحانات جمعی سراسری را از عوامل عمدۀ افزایش حضور زنان در دستگاه خدمات ملکی بوده است.
در سال ۱۳۹۶، تنها ۲۲ درصد کارکنان خدمات ملکی زنان بودند، اما اکنون زنان ۲۷٫۳۳ درصد کارکنان خدمات ملکی را تشکیل میدهند. رئیس کمیسیون اصلاحات ادارای و خدمات ملکی ابراز امیدواری کرد که حضور زنان در ادرات ملکی حکومت، در آینده به پنجاه درصد برسد.
آقای نادری گفت: «سالی که پایان مییابد از بهترین سالها برای زنان در خدمات ملکی افغانستان است. در سالهای گذشته، زنان سهم بیشتری در وظایف مقدس معلمی و خدمات صحی داشتند، اما امروز خوشبختانه زمینۀ حضور زنان در سایر عرصهها و در ردههای مختلف مدیریتی فراهم شده است.» 
آقای نادری هشدار داد که تغییرات به میان آمده در راستای افزایش سهم زنان در دستگاه خدمات ملکی به صورت کامل نهادینه نشده و هنوز هم خطر عقبگرد به صورت جدی وجود دارد.
او گفت: «این خطر عقبگرد را در عناصر مختلف میتوانیم ببینیم، چه در بحث سیاسی، چه در بحث امیدوارکنندۀ پایان جنگ و چه در بحث موانع و محدودیتهای اجتماعی و فرهنگی که فرا راه زنان وجود دارد.»
 آقای نادری با اشاره به افزایش پالیسی مشارکت زنان در خدمات ملکی گفت که بهینهسازی پروسیجرها، طرزالعملها و پالیسیهای خدمات ملکی در استخدام و دیگر عرصهها باعث شده است که محیط بهتر و مساعد برای بانوان فراهم شود و آنان بتوانند بیشتر در رقابتها حضور بیابند و موفقتر باشند.
پالیسی افزایش مشارکت زنان در خدمات ملکی به تازگی از سوی کابینه تصویب شد و پس از این باید در تمام ادارات به اجرا در بیاید. این پالیسی به هدف زمینهسازی برای ایجاد سهولتهای ممکن برای زنان، به میانآوردن محیط کاری مصؤن و تشویق آنان برای افزایش و سهمگیری بیشتر در خدمات ملکی طرحریزی شده است.
رییس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی از رسانهها خواست تا ادارههایی را که در اجرایی ساختن پالیسی افزایش مشارکت زنان در خدمات ملکی به درستی همکاری نمیکنند حسابده سازند.

انتهای پیام

af.shafaqna.com

شفقنا در شبکه های اجتماعی: توییتر | فیسبوک | تلگرام

پاسخ به این نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here