زمان انتشار : ۸ عقرب ,۱۳۹۷ | ساعت : ۱۰:۰۰ | کد خبر : 297034 | چاپ

معاون دوم رئیس جمهور: نباید هر فرصت طلب و سودجویی از عنوان داکتر استفاده کند

شفقنا افغانستان_سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور که در مراسم “روند ثبت داکتران و استادان” در شورای عالی طبی سخنرانی میکرد، به اهمیت فعالیت و کارکرد این شورا اشاره کرد و گفت که روند ثبت داکتران در شورای عالی طبی، باعث جدا کردن داکتران حرفهای از غیر حرفهای میشود.
آقای دانش، که روز دوشنبه ۷ عقرب، در این نشست که در کابل برگزار شده بود، گفت که طبابت شغلی شریف است و نباید هر فرصت طلب و سودجویی از عنوان داکتر استفاده کند.
او افزود، افرادی هستند که از نام داکتر صرفا برای کسب سود و پول درآوردن و جیب مردم تهیدست را خالی کردن استفاده میکنند. اینها در حقیقت شیادان و جادوگرانی هستند که قداست و ارزش طبابت را درک نکرده و از آن تنها به عنوان یک ابزار برای سودجویی بهره میگیرند.
معاون دوم رئیس جمهور تاکید کرد که باید داکتر واقعی و مسلکی از داکتر جعلی و غیر حرفهای جدا شود و این امکان ندارد مگر این که روند ثبت توسط شورای عالی طبی تکمیل و تنها برای اشخاص واجد شرایط جواز فعالیت داده شود و از کار آنان نظارت صورت گیرد.
براساس مفاد ماده سوم قانون شورای طبی، ترویج اخلاق طبابت، رسیدگی به شکایات و تخلفات مسلکی طبی و بلند بردن سطح دانش مسلکی داکتران از طریق تقویت و بهبود استندردهای آموزشی طبی از جمله اهداف و تکالیف مهم شورای عالی طبی است.
معاون رئیس جمهور، تنظیم حقوق و تکالیف داکتران و مریضان و نظارت بر کارکرد آنان را مسئولیت اصلی شورای طبی خواند و نسبت به پیگیری حقوق مریضان تأکید کرد. 
او افزود که تاکنون حق مریضان و افراد متضرر جامعه ما به کلی پایمال شده است و موردی را سراغ نداریم که یک داکتر به خاطر عملیاتی که منجر به خساره جسمی و روانی مریض و حتی مرگ او شده باشد، محاکمه شده باشد.
شورای عالی طبی، بیش از یک سال پیش، در جلسهای توسط محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور، به منظور نظاممند ساختن نظام صحی و ارزیابی ادویه ، ایجاد شد.
نسرین اوریاخیل، رئیس شورای عالی طبی، در این نشست گفت، روند ثبت داکتران کشور باعث بهبود ارائه خدمات صحی میشود و حقوق بیماران رعایت میشود. خانم اوریاخیل افزود، از زمان تاسیس شورا تاکنون، حدود ۲ هزار داکتر در این شورا ثبت شده و سند ارزیابی خود را دریافت خواهند کرد. اما در این نشست تنها ۲۴۵ داکتر سند ارزیابی خود را دریافت کردند.
رئیس شورای عالی طبی، همچنین علاوه کرد که تمامی افرادی که از دانشگاههای طبی داخل و یا خارج کشور فارغ شوند و اسناد تحصیلی ارایه کنند، بعد از طی مراحل اداری، سند ارزیابی ارایه میشود.
او گفت که روند ثبت داکتران سراسر کشور در این شورا، حدود یک سال را در بر خواهد گرفت.
نجیب الله خواجه عمری، وزیر تحصیلات عالی نیز گفت: “امیدوارم که فرایند ثبت داکتران، گامی باشد در جهت تنظیم امور طبی، عرضه خدمات صحی به گونه معیاری، افزایش اعتماد مردم نسبت به طب و طبابت ملی و جایگزین کردن روش ها و معیارهای جدید در فرایند تشخیص درمان به جای معیارهای کهنه و سنتی که کارایی آن تمام شده است.”
آقای خواجه عمری افزود، علت اینکه شمار زیادی از هموطنان ما برای درمان راههای خارج از کشور را پیش میگیرند، نشان از این است که از فرایند درمان نتیجه نمیگیرند و یا اعتمادی به بخش طب ملی و بومی خود ندارند.
او تاکید کرد که داکتران نباید تنها به فارغ شدن از دانشگاه اکتفا کنند، بلکه باید در قسمت مسلکی شدن و مجهز کردن مراکز درمانی خود نیز سعی و تلاش کنند. خواجه عمری گفت که شورای طبی یک گام مهم برای استندردسازی خدمات صحی در کشور است.
با آغاز روند ثبت داکتران، شماری از داکتران به این اقدام حکومت اعتراض کردند و میگفتند وقتی که داکتر سند فراغت از دانشگاه بگیرد، دیگر نیازی به گرفتن این کارت ندارد، اما اکنون داکتران از این اقدام شورا خرسنداند.
خیرالله سالنگی، که کارت ثبت داکتران را گرفته از این اقدام شورای عالی طبی خرسند است؛ او گفت که این کار شورای عالی نشان دهنده این است که در کشور چه مقدار داکتر باکیفیت داریم و از سوی دیگر مشخص شود که در چه زمینههایی داکتر متخصص داریم.
او افزود که داکتران با گرفتن این کارت ارزیابی میشوند و میتوانند از این سند به عنوان یک مدرک معتبر در دیگر نقاط جهان استفاده کنند.
در مراسم روند ثبت داکتران و استادان طب و دندان علاوه بر معاون رئیس جمهور، وزیر تحصیلات عالی و رئیس شورای عالی طبی؛ معینان وزارتهای تحصیلات عالی و صحت عامه، اعضای شورای طبی، رئیس دانشگاه طبی کابل، رؤسای شفاخانهها، استادان و داکتران حضور داشتند.

انتهای پیام

af.shafaqna.com

شفقنا در شبکه های اجتماعی: توییتر | فیسبوک | تلگرام