زمان انتشار : ۱۴ قوس ,۱۳۹۷ | ساعت : ۰۹:۰۵ | کد خبر : 303235 | چاپ

خوردن داروی ساخته شده از جفت جنین جایز نیست/ فتوای حضرت آیت الله زنجانی

شفقناافغانستان -حضرت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی به پرسشی درباره لوازم وداروی تهیه شده از جفت جنین پاسخ گفته است.
به گزارش شفقنا متن پرسش مطرح شده وپاسخ این مرجع تقلید شیعیان بدین شرح است:

س:بــا توجــه بــه اینکــه امــروزه بســیارى از لــوازم آرایــش و برخــی از داروهــا از جفــت جنیــن تهیــه می‌گــردد، اســتفاده و مصــرف آن چــه حکمــی دارد؟
پاسخ
نجـس اسـت بنابرایـن خـوردن داروی ساخته‌شـده از آن در غیـر حـال اضطـرار و اسـتیصال جایـز نیسـت البته تزریق و یا اسـتفاده آن به‌صورت پماد، اشـکال ندارد اما برای نماز باید برطرف و تطهیر شـود.

انتهای پیام

af.shafaqna.com

شفقنا در شبکه های اجتماعی: توییتر | فیسبوک | تلگرام

پاسخ به این نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here